jueves, 26 de abril de 2012

Nova Publicación

Candia, historia e presente dunha parroquia rural
Manuel Regal Ledo


Un pobo, unha terra, unha fala
            Así canta a coñecida canción, e así reza o título da introducción do libro de Manolo Regal Ledo sobre unha parroquia da nosa Unidade Pastoral: Candia.
            Ven de publicar un libriño sobre a historia e presente da parroquia de Candia, editado polo Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo; o seu título é: Candia. Historia e presente dunha parroquia rural.
            Nas súas páxinas un atopa a vida e o quefacer dos veciños e veciñas de Candia desde as primeiras novas que se coñecen, e que o autor estudou, ata a actualidade. É unha aproximación á historia que a xente desta parroquia foi artellando e segue a facer, desenvolvendo unha maneira de traballar e producir, unha maneira de vivir e convivir, unha maneira de falar, crear e compartir cultura.
            Sen dúbida é unha boa nova para os veciños e veciñas desta parroquia, e para cantos formamos parte da Unidade Pastoral. Alegrámonos con eles, e compartímo-la súa ledicia e orgullo por este libro. Ó seu autor, felicitámolo polo traballo ben feito, que fai que o que un é non se esqueza, senón que desde a historia trae ó presente canto estructura a vida e canto queda por andar. Gracias.

martes, 24 de abril de 2012

Fotos da Vixilia Pascual celebrada na Parroquia de Vilalba




 



 





 


 

 











 

 








 
 




 

sábado, 21 de abril de 2012


Recoñeceron a Xesús no parti-lo pan
Domingo III de Pascua



 
Recoñeceron a Xesús no parti-lo pan

            Xesús tiña un signo especial: sabía parti-lo pan. Era o modo de presentarse e de deixarse recoñecer.  Seguimos proclamando esa gran verdade neste tempo de Pascua, en que tantas veces facemos que a “fracción do Pan” sexa o noso sinal de identidade. “Te conocimos, Señor, al partir el Pan…”

            Pero hai que completar a experiencia e o compromiso: “Tú nos conoces, Señor, al partir el pan”. O Pan -con maiúscula- e o pan –con minúscula- teñen que compartirse e complementarse. A ver cómo o recoñecemos a El  e nos deixamos recoñecer no camiño de Emaús.


sábado, 14 de abril de 2012

lunes, 9 de abril de 2012


Cantamos ¡Aleluia!
Comentario ao Evanxeo do Domingo de Pascua




Cantamos ¡Aleluia!

A partir da Vixilia Pascual volvemos a entonar con alegría: ¡Aleluia! ¡Aleluia! O Señor resucitou!” Sae a alegría por todolos camiños. E vemos cómo a auga, aínda que nos deixou sen procesións e festexos, volve a regar as nosas sequías e volve a ser a nosa compañeira benquerida.

          Xesús aparece no medio de nós cantando o seu Aleluia. Procuremos, pois, sintonizarnos ben con El para que a Pascua sexa unha sinfonía de primavera. O noso Aleluia ten que resoar con toda a orquesta e con todo o corazón.

           O amor é máis forte que a morte. Por iso o amor seguirá vivindo , e nós seguiremos cantando: ¡Feliz Pascua para a nosa Sementeira!

miércoles, 4 de abril de 2012

"Un marco geográfico y unos cristianos que sufren"
Escrito del Sr. Obispo para la Jornada de Tierra Santa 2012


Durante la Semana Santa vivimos los acontecimientos centrales de nuestra fe: la pasión, muerte y resurrección del Señor. No celebramos ideas, sino hechos y hechos transcendentales. Por eso han tenido un marco geográfico. Es Tierra Santa. Tierra Santa es la tierra de la revelación, del don de la Ley, la tierra de Jesucristo, donde convergen todas nuestras aspiraciones y esperanzas. Dijo el Papa Pablo VI con frase feliz que “lo mismo que existe una historia de la salvación existe también una geografía de la redención”. “La historia del Evangelio -ha dicho bellamente Benedicto XVI- , cuando se contempla en su ambiente histórico y geográfico, cobra vida y color y permite comprender más claramente el significado de las palabras y los hechos del Señor”.

lunes, 2 de abril de 2012

Santa Misa Crismal



La Santa Misa Crismal en nuestra diócesis, tendrá lugar el día 3 de Abril de 2012 (Martes Santo) a partir de las 11h en la Catedral de Mondoñedo. Estará presidida por el Sr. Obispo D. Manuel Sánchez Monge.

¡¡¡¡ESTAMOS TODOS INVITADOS A PARTICIPAR!!!!